ממשקים (API) עבור Powerlink CRM

על מנת להתממשק למערכת באמצעות צד שלישי ישנן שתי שיטות מרכזיות להתחברות :

1. ממשק אינטרנט ללקוח
2. ממשק web services

ממשק web services הינו ממשק יותר מורכב ומתוחכם אשר מאפשר לבצע פעולות שונות כגון :יצירה , עידכון , קריאה ומחיקה של רשומות מידע מתוך מערכת ה-CRM.

ממשק אינטרנט ללקוח

ממשק אינטרנט ללקוח הינו ממשק פשוט שנועד לחיבור טפסי HTML פשוטים מתוך אתרי אינטרנט לתוך הלקוחות במערכת הCRM

דוגמא לממשק אינטרנט ללקוח (HTML) :

נניח כי אנו רוצים ליצור טופס יצירת קשר באתר אינטרנט שבעת מילוי פרטיו הנתונים יוזרמו ישירות לתוך הלקוחות במערכת ה-CRM.
הטופס יכיל שדות בסיסיים כגון : שם פרטי , שם משפחה , טלפון , אימייל והערות.


אנא מלא את הפרטים הבאים :
שם הלקוח
טלפון ראשי
דואר אלקטרוני
תיאור


ממשק אינטרנט לקריאת שירות

ממשק אינטרנט לקריאת שירות הינו ממשק פשוט שנועד לחיבור טפסי HTML פשוטים מתוך אתרי אינטרנט לתוך קריאות השירות במערכת הCRM

דוגמא לממשק אינטרנט לקריאת שירות (HTML) :


אנא מלא את הפרטים הבאים :
נושא
סוג קריאת שירות
עדיפות
תיאור


דוגמא לממשק אינטרנט (PHP) :

 
?php
function httpsPost($Url, $strRequest)
{
$ch=curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $Url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1) ;
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $strRequest);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
return $result;
}
if ($_POST["uid"] != ""){
$firstname = $_POST["firstname"];
$lastname = $_POST["lastname"];
$telephone1 = $_POST["telephone1"];
$emailaddress1 = $_POST["emailaddress1"];
$description = $_POST["description"];
$uid = $_POST["uid"];
$url = "https://secure.powerlink.co.il/web/webtocrm.aspx";
$strRequest = array('uid' => $uid, 'firstname' => $firstname, 'lastname' => $lastname, 
  'telephone1' => $telephone1, 'emailaddress1' => $emailaddress1, 'description' => $description);
$Response = httpsPost($url, $strRequest);
                  if ($_POST["returnpath"] != ""){
                    header('Location: '.$_POST["returnpath"]);
                  }
}
?>
שם
שם משפחה
טלפון ראשי
דואר אלקטרוני
תיאור


דגשים :

ניתן להוסיף עוד שדות מרשומת מתעניין , הפירוט המלא נמצא בתוך התוכנה ב : הגדרות מערכת -> אינטרנט למתעניין

בתחילת הטופס הוספנו כמה שדות חבויים עם ערכים קבועים , רק שדה uid הינו חובה ובעצם הינו המזהה של המשתמש שיקבל את המתעניין בתוך המערכת , שאר השדות הינם רשות אבל עוזרים לקבל מידע נוסף לתוך מערכת ה-CRM , leadsourcecode נותן לנו מידע לגבי מקור ההגעה של פרטי המתעניין , statuscode הינו הסטאטוס הראשוני שהמתעניין יקבל בתוך מערכת ה-CRM.

ממשק web services

על מנת להשתמש ב-web services יש לבצע reference לפי הכתובת הבאה :
https://secure.powerlink.co.il/webservices/v10/plcrmws.asmx

הפונקציות הזמינות לקריאה הינם :

משמש לביצוע Authentication מול שרת ה-CRM :

Login

משמש ליצירת רשומה חדשה במערכת : Create

משמש לעידכון רשומה קיימת במערכת : Update

מחיקת רשומה לפי מפתח רשומה ספציפי : Delete

קבלת נתוני רשומה לפי סוג ומפתח רשומה : Retrieve

Dim ws As PLCrmService = New PLCrmService
Dim lr As LoginResult
Dim cr As CreateResult
Dim ur As UpdateResult
Try
  lr = ws.Login("user@domain.com", "psswd")
  If lr.issuccess = True Then
    ws.SessionHeaderValue = New SessionHeader
    ws.SessionHeaderValue.sessionid = lr.sessionid
  End If
  cr = ws.Create("nestle inc03-56789002")
  TextBox1.Text = cr.objectid
  ur = ws.Update("testname@company.com",cr.objectid)
  TextBox1.Text = ws.Retrieve("Account", cr.objectid)
  ws.Delete("Account", cr.objectid)
Catch ex As Exception
  TextBox1.Text = "error"
End Try