הדרכה

אחד הגורמים החשובים ביותר להצלחת פרויקט הנו תהליכי ההדרכה הראשונים והמלווים, חברת PowerLink משקיעה מאמצים רבים בפיתוח מערכי הדרכה מסוגים שונים ומחויבת להדרכה מתמדת של הארגון על מנת לשמור על שיפור מתמיד ברמת השליטה של המשתמשים במערכת ובניצול מקסימאלי של יכולות המערכת ותרומתה ליכולות הארגון.

סוגי ההדרכה הקיימים: