איך יוצרים שדה מספרי?


שדה מספרי הוא שדה שניתן להכניס בו רק מספרים וכן לבצע חישובים של סכום בדוחות על נתונים שנמצאים בו. בכדי ליצור שדה כזה יש להיכנס לכרטיס לקוח קיים או לפתוח כרטיס חדש וללחוץ על גלגל השיניים האפור.

כעת נכנסנו להגדרה והתאמה של שדות. נלחץ על הוספת שדה חדש> הוסף

נקרא לשדה בשם> נבחר בסוג שדה מספר> נבחר כמה ספרות נרצה אחרי הנקודה העשרונית באמצעות אפשרות "דיוק בספרות". ניתן להכניס ערך שימולא אוטומטית בשדה זה כברירת מחדל באפשרות "ערך ברירת מחדל".

* אפשרויות נוספות שניתן להגדיר 

1. שדה חובה- שדה שלא יהיה ניתן לבצע שמירה ללא מילוי שלו.

2. שדה לקריאה בלבד- שדה שלא ניתן למלא אותו אלא רק לצפות בו (ניתן לערוך אפשרות הרשאה להגדרות עריכת שדות דרך הרשאות תפקיד)

3. תווים בתצוגה- קובע כמה מה יהיה רוחב העמודה שתוצג ברשימה של הלקוחות.

4. עקוב אחר שדה זה- סימון אפשרות זו תבצע מעקב אחרי שינויים בשדה. כל שינוי בשדה יתועד בסטרים עם חותמת תאריך תחת סינון> לוג.