ניהול פרטי חברה


"ניהול פרטי חברה" מכיל מידע אודות החברה. מידע זה יופיע בחשבוניות ובהזמנות שיופקו על ידי החברה.

עריכת פרטי חברה

לחץ על הגדרות מערכת שבראשית המסך > בתפריט שבצד ימין לחץ על ניהול פרטי חברה > לחץ ערוך > בצע את השינויים הרצויים ולאחר מכן לחץ שמור.

 ניתן להוסיף גם לוגו חברה באפשרות זו לחץ לקריאה כיצד להוסיף לוגו