שדה נוסחה - פונקציית YEAR

החזרת השנה מתוך תאריך - YEAR

 

דוגמאות לשימוש:

1) שליפת השנה מתוך תאריך לידה כדי לבצע חישוב גיל הלקוח.

2) שליפת השנה משדה תאריך חידוש חוזה.

 

איך הפונקציה עובדת?

הפונקציה מקבלת תאריך כטקסט או מתוך שדה אחר בטופס. על התאריך בטקסט להכתב בפורמט הבא:

 

“mm-dd-yyyy”
“mm-dd-yy”
“yyyy-mm-dd”

הפונקציה תחזיר את השנה מתוך התאריך כטקסט או כמספר. ניתן לבצע חישובים מתמטיים נוספים על המספר שחוזר מהפונקציה.

 

סוג השדה לתשובה: טקסט/מספרי

 

תוצאת הנוסחה:

מספר או טקסט בין 1900 לאינסוף

 

איך הפונקציה נראית?

YEAR(dateStr)

 

דוגמאות מלאות:

YEAR("1989/05/01")  + 10

YEAR("01/01/2018")

YEAR("01-01-2018")

YEAR(lastactiondate)

 

 

נוסחת YEAR בתוכנת ניהול הלקוחות של פאוורלינק