שימוש בשדה סיכומי לחישוב סכום ומספר רשומות

מהו שדה סיכומי?

שדה סיכומי הוא שדה המחשב סכומים של רשומות המקושרות לאובייקט. במאמר זה נציג כיצד להשתמש בשדה סיכומי לצורך חישוב סכום וכמות הרכישות מכל מוצר. יצירת שדה סיכומי מסוג זה יאפשר בהמשך ליצור לוחות בקרה לצורך מעקב אחר רכישות המוצרים.

ניתן לקרוא על יצירת שדה סיכומי במאמר הוספת שדה סיכומי.

לצורך הדוגמה, ניצור שדה סיכומי לחישוב כמות הרכישות של מוצר.

תחילה ניכנס לאובייקט מוצרים. אם אובייקט זה אינו מופיע לכם בתפריט הראשי, לחצו על "עוד" ומצאו אותו בתפריט שייפתח.

 

אובייקט מוצרים

 

נבחר למשל במוצר שולחן אוכל ולאחר מכן נלחץ על שלוש הנקודות בכרטיס המוצר > עריכת טופס.

 

 בחירת מוצר וכניסה לכרטיס המוצר

 

כעת, ניצור שדה סיכומי המחשב את כמות הרכישות של המוצר, ע"י יצירת שדה חדש מסוג סיכום נתונים.

לאחר מכן נבחר בשדה "רשומה מקושרת לסיכום" את אובייקט רכישות וב"סוג הסיכום" מספר רשומות.

 

יצירת שדה סיכומי

 

בסיום נלחץ על שמור בצד השמאלי העליון של המסך.

כעת, ניתן לראות בשדה שיצרנו את מספר הרכישות שבוצעו.

 

שדה סיכומי בכרטיס מוצר

 

באותו אופן ניתן ליצור שדה סיכומי שיחשב את סכומי הרכישה מהמוצר המבוקש. 

 

שדה סיכומי המחשב את סכומי הרכישה מהמוצר

 

שדה חשוב ביצירת השדה החישובי הוא שדה משתמש, על מנת שניתן יהיה לסכום את כלל השדות ללא הגבלת הרשאות יש לבחור בשדה זה את המשתמש העיקרי של המערכת (מנהל המערכת). 

 

לאחר יצירת השדה ניתן לראות בכל כרטיס מוצר את סכומי הרכישות שבוצעו.

 

שדה סיכומי של סכומי הרכישות בכרטיס מוצר