יצירת תבניות טקסט עבור הודעות דוא"ל

ניתן לעצב תבניות מוכנות מראש עבור הודעות דוא"ל שנשלחות מהמערכת באמצעות ה- Team Inbox.
התבניות הללו עוזרות לנו לחסוך בזמן יקר וליצור תשובות מוכנות מראש לשליחה מהירה ללקוחות.

נלחץ על גלגל השיניים האפור בקצה השמאלי העליון של המסך ובתפריט בצד ימין נבחר בתבניות בלשוניות למעלה נבחר בתבניות טקסט

תבניות טקסט עבור דוא"ל

לשם יצירת תבנית חדשה ע"י לחיצה על כפתור חדש ברשימת התבניות. 

ייפתח לנו חלון להזנת שם התבנית ואת תוכן המייל שנרצה שיישמר כתבנית קבועה.

יצירת תבניות חדשה

כיצד מכניסים נתונים לתבנית?

התבנית בנויה ממלל קבוע אותו ניתן לעצב בהתאם לסרגל העיצוב שהמערכת מספקת.

לחיצה על כפתור 3 הנקודות, תציג לנו אפשרויות עיצוב נוספות.

הערה חשובה:
ניתן לעצב את התבנית ב HTML על-ידי לחיצה על כתפור ה Source code (< >).

סרגל העיצוב

ניתן להוסיף תמונה למייל על ידי לחיצה על כפתור התמונה    הוספת תמונה

ניתן להוסיף קישור על ידי לחיצה על כפתור הקישור    הוספת קישור

ניתן להוסיף טבלה על ידי לחיצה על כפתור הטבלה

  הוספת טבלה

 

בסיום כתיבה ועיצוב המייל נלחץ על כפתור שמור.

 

כעת התבנית שלנו תופיע ברשימת התבניות בעת לחיצה על כפתור דוא"ל ברשומה

כפתור דואל

 

נלחץ על כפתור תבניות בתוך חלון המייל

יצירת מייל

 

כעת נוכל לבחור בתבנית הרצויה מתוך רשימת התבניות הקיימות לנו במערכת

ניהול תבניות

ניתן להגיע בגישה מהירה למסך תבניות טקסט על ידי לחיצה על כפתור נהל תבניות.