הוספת שדות לטופס מאובייקטים אחרים

מערכת Powerlink מאפשרת לעצב את טופס הרשומה כרצונכם, להוסיף שדות חדשים, לערוך שדות קיימים ואף למשוך שדות מאובייקטים אחרים ולהוסיפם כשדות נעולים.

נלחץ על הרשומה אותה נרצה לערוך ולהוסיף שדה מאובייקט אחר, לדוגמה רשומת מכירה.

נלחץ על כפתור שלוש הנקודות המופיע בצד שמאל של כרטיס המכירה ואז נלחץ על עריכת טופס.

כעת יופיעו השדות שבטופס במצב עריכה.


עריכת כרטיס לקוח
 

ניגש לחלק הימני של הטופס - הוספת שדה משדות קיימים.

נבחר בסוג רשומה את הרשומה שממנה נרצה למשוך שדות לטופס שלנו.

הערה חשובה:
שימו לב כי הרשומות המופיעות לנו לבחירה הן רשומות המקושרות לרשומה הנוכחית באמצעות שדה רשומה מקושרת.
לדוגמה, בכרטיס המכירה יש לנו שדה המקשר ללקוח ספציפי באמצעות שדה "לקוח" שהינו מסוג רשומה מקושרת.
השדה הזה מהווה לנו קישור באמצעותו נוכל לגשת לשדות הנמצאים בכרטיס הלקוח ולמשוך אותם לטופס המכירה.

 

הוספת שדה חדש

 

נבחר בסוג רשומה את רשומת לקוח, נוכל לראות בסוגריים את שם השדה המאפשר לנו לגשת לשדות ברשומת הלקוח.

 

משיכת שדות מלקוח לכרטיס מכירה

 

נבחר בשדות שנרצה שיופיעו בכרטיס המכירה ונגרור אותם למיקום הרצוי בטופס.

השדות הללו יופיעו לנו כשדות נעולים, כל שינוי שלהם מתבצע מהטופס המקורי (בדוגמה שלנו, טופס לקוח).

שדות נעולים מאובייקט אחר

בסיום נלחץ על כפתור שמור.

כעת נוכל לראות בכרטיס המכירה, שדות מתוך כרטיס הלקוח.

שדות נעולים בטופס מרשומה אחרת