חיבור חשבונית זיכוי לחשבונית מס

במידה וברצוננו לחבר חשבונית זיכוי לחשבונית מס, ניתן לבצע זאת באמצעות מספר פעולות פשוטות.

לצורך הדוגמא, נתבונן בחשבונית מס מספר 1005 המקושרת ללקוח שמעון כהן. ניתן לראות כי חשבונית המס על סך 468 ש"ח:

צפיה בחשבונית של לקוח במערכת פאוורלינק

 

הוצאנו חשבונית זיכוי דרך כרטיס הלקוח וכעת ברצוננו לחבר אותה לחשבונית המס כך שהזיכוי יהיה כנגד חשבונית 1005.

חשבונית הזיכוי 1004 גם היא רשומה על סך 468 ש"ח.

צפיה בחשבונית זיכוי של לקוח

 

על מנת לחבר את חשבונית הזיכוי לחשבונית המס, יש ללחוץ על אייקון שלוש נקודות, ולאחר מכן על קישור ח. זיכוי לחשבונית מס:

לחיצה על פעולות וקישור חשבונית זיכוי לחשבונית מסלאחר מכן יפתח חלון פופ אפ הבא:

לחצו "אישור".

 

ניתן גם מתוך חשבונית המס לחבר לחשבונית הזיכוי. היכנסו לחשבונית המס, לחצו על אייקון שלוש הנקודות ולאחר מכן על "קישור ח.זיכוי לחשבונית מס".

כתוצאה מכך, ייפתח חלון בו יוצגו בפנינו כל חשבוניות המס על שם הלקוח בסטטוס הופק. נבחר את החשבונית הרלוונטית ונלחץ על שמור: 

חלון כל חשבוניות המס הקיימות ללקוח

 

בעת סגירת חלון זה, ייפתח חלון המודיע על ביצוע הפעולה בהצלחה:

הודעת מערכת על הצלחת שיוך החשבונית

 
כעת, אם נחזור לחשבונית הזיכוי, נראה כי מקושרת אליה אסמכתא - מספר חשבונית המס (1005):