יצירת חשבונית מס מתוך חשבונית עסקה

ניתן ליצור חשבוניות מס מתוך חשבונית עסקה.

כדי ליצור חשבונית מס המשוייכת לחשבונית עסקה, לחצו על אובייקט חשבוניות עסקה:

סרגל ראשי לחיצה על אובייקט חשבוניות עסקה במערכת ניהול הלקוחות של פאוורלינק
 

לצורך הדוגמא, נתבונן בחשבונית העסקה מספר 1003 המקושרת ללקוח שמעון כהן. ניתן לראות כי חשבונית העסקה על סך 468 ש"ח:

הצגת פרטי לקוח בתוך חשבונית עסקה במערכת ניהול הלקוחות של פאוורלינק
 

כדי להוציא חשבונית מס, המשוייכת ללקוח, לחצו בצד שמאל למעלה על שלוש הנקודות

לאחר מכן, לחצו על הפק חשבונית מס:

כפתור פעולות בחשבונית עסקה בתוכנת ניהול הלקוחות של פאוורלינק
 


כעת תופיע הודעה שבה תצטרכו לאשר את ביצוע הפעולה, לחצו על OK:

אישור הפקת מסמך חשבונאי בעל ספרור במערכת ניהול הלקוחות של פאוורלינק


לאחר שאישרתם, תיפתח חשבונית המס עם פרטי חשבונית העסקה שממנה הפקתם.

לבסוף, לחצו על שמור.

שימו לב לכך שלאחר ששמרתם, מצב החשבונית הוא "טיוטה".
 

שמירת חשבונית מס בסטטוס טיוטה במערכת ניהול הלקוחת של פאוורלינק


כדי לשנות את מצב חשבונית המס ל"הופק", לחצו על הדפסה או על שליחת דוא"ל בחשבונית שיצרתם:
 הפקת חשבונית מס  במערכת ניהול הלקוחת של פאוורלינק