ניתוק חשבוני/ות מס מקבלה

במידה וחיברנו חשבוני/ות לקבלה מסוימת ונרצה לשנות זאת, נוכל לעשות זאת באמצעות ניתוק חשבוניות דרך אובייקט קבלות.

לצורך הדוגמא, נתבונן בקבלה מספר 1001 המקושרת לחשבונית מס אחת. 

 

1. על מנת לנתק את החשבוניות מהקבלה, יש ללחוץ על שלוש הנקודות מצד שמאל, ואז על ניתוק חשבוניות. 
כתוצאה מכך, ייפתח לנו פופ-אפ המתריע כי בלחיצה על OK, ינותקו החשבוניות מהקבלה ונוכל לקשר את הקבלה למסמכים חשבונאיים אחרים:

ניתוק חשבונית מקבלה במערכת ניהול הלקוחות של פאוורלינק

 
2. כעת, ייפתח חלון נוסף המציג את החשבוניות המקושרות לקבלה. בלחיצה על אישור, ינותקו החשבוניות מהקבלה. 

בחירת החשבוניות לניתוק במערכת ניהול הלקוחו של פאוורלינק
 
 
חשוב לדעת
 
בביצוע שלבים אלה, ינותקו כל החשבוניות המקושרות לקבלה. במידה ונרצה לנתק חשבונית ספציפית מקבלה אליה מקושרות מספר חשבוניות מס, יש לבצע זאת דרך אובייקט חשבוניות מס.
על כך ניתן ללמוד במאמר הבא