קביעת הנחה במסמכים חשבונאיים

כיצד ניתן לקבוע הנחה במסמכים חשבונאיים? 

ניתן לקבוע הנחה עבור המסמכים החשבונאיים הבאים: הזמנות, חשבוניות מס וחשבוניות זיכוי.
ההנחה יכולה להיקבע באחוזים או בסכום הכסף (לפי המטבע שנבחר). הנחה באחוזים, תמלא את סכום ההנחה לפי סוג המטבע שנבחר, לדוגמא ש"ח, בהתאם ולהיפך. 

 

ניתן לקבוע הנחה במסמכים החשבונאיים שצויינו במקרים הבאים:

1. בעת יצירת מסמך חשבונאי חדש.

2. בעת עריכת חשבונית מס/זיכוי, כאשר מצב החשבונית טיוטה.

3. ניתן לקבוע הנחה עבור הזמנה בכל עת.

 

לצורך הדוגמה, נתבונן בהזמנה מספר 1007. כרגע, לא הגדרנו הנחה עבור המוצר בהזמנה זו: 

כניסה להזמנה מערכת פאוורלינק

 

על מנת לערוך את ההזמנה ולקבוע הנחה, יש ללחוץ על העפרון בצד שמאל:

לחיצה על עריכת הזמנה

 

כעת, נוכל להגדיר הנחה בשתי דרכים:

במידה ונבחר לקבוע את גובה ההנחה באחוזים, לדוגמא 20% הנחה, נקליד בפרטי ההזמנה ליד המילה הנחה(%) 20. בהתאמה, יעודכן גובה ההנחה בשקלים ל-20 ש"ח.

הקלדת ההנחה באחוזים בפרטי הזמנה

 

במידה ונבחר לקבוע את גובה ההנחה בשקלים, לדוגמא 50 ש"ח הנחה, נקליד בפרטי ההזמנה משמאל לגובה ההנחה באחוזים את המספר 50. בהתאמה, יעודכן גובה ההנחה באחוזים ל50%:

הקלדת סכום ההנחה

 

שימו לב, ישנו עיגול ספרות של עד 2 ספרות אחרי הנקודה העשרונית עבור גובה ההנחה.