יצירת הזמנה
ניתן ליצור הזמנה דרך התממשקות ל API של מערכת Powerlink.

למאמר הדרכה על הגדרות שימוש ב HTTP REST API לחצו כאן

יצירת הזמנה חדשה מתבצעת דרך:

 

Action: Create

Method: POST

URL: https://api.powerlink.co.il/api/record/crmorder

 


בעת פתיחת הזמנה מבנה הפקודה נחלק לשני חלקים:
1) הזמנה
2) פריטי הזמנה

 

שדות הזמנה

הפרמטרים שחייבים לשלוח בחלק זה הם

accountid – מזהה רשומת הלקוח, משמש אותנו לקישור הלקוח להזמנה, ניתן להשיג את הפרמטר באמצעות שאילתא בAPI במאמר: שאילתא דרך API

שם החברה - companyname

סוג המטבע - currencycode (מקבל ערך מספרי):

ILS = 4

USD = 1

GBP = 2

JPY = 31

EUR = 27

AUD = 18

CAD = 6

DKK = 12

NOK = 28

SEK = 3

CHF = 5

BRL = 32

 

שדות נוספים אפשריים לשליחה:

טלפון - telephone

פקס - fax

כתובת - address

דואר אלקטרוני - emailaddress
 

שדות פריטי ההזמנה

אובייקט פרטי ההזמנה הוא מערך של מוצרים, בתוך כל פריט בפרטי ההזמנה נכלול את שם המוצר, כמות, מחיר ליחיד, ומחיר סופי.

productid - מזהה רשומת המוצר, משמש אותנו לקישור המוצר ששמור במערכת להזמנה, ניתן להשיג את הפרמטר באמצעות שאילתא ב-API
שם מוצר - productname
הערה: שם המוצר מקבל טקסט (String) באופן חופשי 
על מנת ליצור את הקישור למוצר קיים במערכת - חובה לשלוח יחד את שני הפרמטרים: productid וגם productname
מחיר המוצר - itemprice
כמות - itemquantity
הנחת עיגול - rounddiscountcode (יכלל עם ערך=1 רק עם רוצים להוסיף הנחה בעסקה)
מע"מ - taxincludecode (יכלל עם ערך=1 רק אם רוצים לחשב מע"מ בעסקה)
סכום הנחה - amountdiscount
ניכוי במקור - taxdeduction
סכום סופי של הפ
ריט (מכפלת מחיר מוצר בכמות) – itemtotalprice
 
תיאור- description

 

שם מוצר - productname
הערה: שם המוצר מקבל טקסט (String) באופן חופשי אך גם יכול לקבל מוצר מתוך רשימת המוצרים במערכת- חובה לשלוח את productname ואת productid עם ה id של המוצר, במידה והמוצר קיים במערכת.

מחיר המוצר - itemprice

כמות - itemquantity

הנחת עיגול - rounddiscountcode (יכלל עם ערך=1 רק עם רוצים להוסיף הנחה בעסקה)

מע"מ - taxincludecode (יכלל עם ערך=1 רק אם רוצים לחשב מע"מ בעסקה)

סכום הנחה - amountdiscount

ניכוי במקור - taxdeduction

סכום סופי של הפריט (מכפלת מחיר מוצר בכמות) - itemtotalprice

תיאור- description
 
דוגמת קוד Json לפקודה מלאה של הוספת הזמנה עם 2 מוצרים במלל חופשי (ללא קישור למוצרים במערכת):
{
  "companyname":"ישראל כהן",
   "accountid" : "c3117df4-25b1-46a5-b19a-459e788424c1"
  "idnumber":"123456789",
  "telephone":"43606540",
  "fax" :"056045604",
  "address" :"דיזנגוף 121",
  "emailaddress" :"israel@israel.com",
  "currencycode" :4,
  Items:{
                 Item:[
                                 {
                                              productname:"טלויזיה 55 אינצ",
                                              itemprice:100,
                                              itemquantity:1,
                                              itemtotalprice:100
                                 },
                                 {
                                              productname:"מצלמת וידיאו דיגיטלית",
                                              description:"מצלמה עם 64 גיגה זיכרון פנימי",
                                              itemprice:200,
                                              itemquantity:2,
                                              itemtotalprice:400 }
                 ]
  },
 
  "description":"זמן אספקה עד 14 יום עבודה",
  "productstotal":1400,
  "amountdiscount":0,
  "rounddiscountcode":1,
  "taxincludecode":1,
  "totalamount":1638,
  "taxdeduction":0,
  "totalpayment":1638
}
 
דוגמת קוד Json לפקודה מלאה של הוספת הזמנה עם מוצר השמור במערכת:
{
  "companyname":"ישראל כהן",
   "accountid" : "c3117df4-25b1-46a5-b19a-459e788424c1"
  "idnumber":"123456789",
  "telephone":"43606540",
  "fax" :"056045604",
  "address" :"דיזנגוף 121",
  "emailaddress" :"israel@israel.com",
  "currencycode" :4,
  Items:{
                 Item:[
                                 {
                               productid:" 59682ba6-a925-43fc-9cb4-30489b97b720",
                               productname:" מחשב נייד",
                               itemprice:100,
                               itemquantity:1,
                               itemtotalprice:100
                                 }
                 ]
  },
 
  "description":"זמן אספקה עד 14 יום עבודה",
  "productstotal":1400,
  "amountdiscount":0,
  "rounddiscountcode":1,
  "taxincludecode":1,
  "totalamount":1638,
  "taxdeduction":0,
  "totalpayment":1638
}
 

 

כניסה ל-GitHub להסברים נוספים