יצירת קבלה

ניתן ליצור קבלה דרך התממשקות ל API של מערכת Powerlink.

למאמר הדרכה על הגדרות שימוש ב HTTP REST API לחצו כאן

יצירת קבלה חדשה מתבצעת דרך:

Action: Create

Method: POST

URL: https://api.powerlink.co.il/api/record/InvoiceReceipt

בעת פתיחת קבלה מבנה הפקודה מחולק לשני חלקים:
1) פרטי התקשרות כללים

2) פריטי קבלה
 

שדות פרטי התקשרות כלליים


הפרמטרים שחובה לשלוח בחלק זה הם:

שם החברה - companyname

שדות נוספים אפשריים לשליחה:
לקוח - objectid
טלפון - telephone
פקס - fax
כתובת - address
דואר אלקטרוני - emailaddress
ת.ז/ח.פ - idnumber

 

שדות פריטי קבלה
 

פרטי הקבלה הוא מערך של תשלומים עבור החשבונית, בתוך כל פרטי תשלום נכלול את סוג התשלום, תאריך פרעון וסכום.

ניתן להוסיף פרטים נוספים בהתאם לסוג התשלום כדוגמת: בנק, מספר ח-ן/כרטיס, אשראי/שיק.

 

סוג התשלום - paymenttypecode (מקבל ערך מספרי):

 

מזומן = 1

שיק = 2

העברה = 8

הוראת קבע = 9

Paypal = 13

מאסטרקארד = 6

דיינרס = 12

ישראכרט = 5

ויזה כאל = 3

ויזה לאומי = 4

אמריקן אקספרס = 7

תשלום מפקדון = 10

אחר = 11

תאריך פרעון - paymentdate ( בפורמט dd-mm-yyyy)
סכום - itemtotal
בנק - bankcode (מקבל ערך מספרי):

 

הבניה = 1

יהב = 4

בנק הדואר = 9

בנק דיסקונט = 11

בנק איגוד = 13

מרכנתיל = 17

בנק מזרחי = 20

בנק אמריקאי ישראלי = 24

עין חי = 27

למסחר = 30

מימון וסחר = 32

בנק מסד = 46

פועלי אגודת ישראל = 52

צפון אמריקאי = 2

הספנות = 8

בנק לאומי = 10

בנק הפועלים = 12

בנק אוצר החייל = 14

בנק החקלאות = 19

הבנק שלי = 21

26 = u-bank

קונטיננטל = 28

בין לאומי = 31

ערבי ישראלי = 34

בנק ירושלים = 54

22 = Citibank

 

סניף - branch

ח-ן/כרטיס - voucher

שיק/אשראי - cardnumber
תיאור - description

 

דוגמת קוד Json לפקודה מלאה של הוספת קבלה עם 2 פריטי קבלה:

{
 companyname:"ישראל כהן", 
 idnumber:"123456789",
 telephone:"43606540",
 fax:"056045604",
 address:"דיזנגוף 121",
 emailaddress:"israel@israel.com",
 ReceiptItems:{
	 ReceiptItem:[
		 {
			 paymenttypecode:2, 
			 bankcode:1,
			 voucher:345345345345,
			 branch:445,
			 paymentdate:"2016-11-28",
			 itemtotal:1100
			 
		 },
		 {
			 paymenttypecode:1, 
			 paymentdate:"2016-11-29",
			 itemtotal:1100
		 }	 
	 ]
 },
 description:"זמן אספקה עד 14 יום עבודה",
 taxdeduction:0,
 totalpayment:1638
}


כניסה ל-GitHub להסברים נוספים