יצירת רשומה (ליד / לקוח חדש)

במערכת Powerlink ניתן ליצור רשומה דרך התממשקות ל API.

 

להגדרות שימוש ב HTTP REST API לחצו כאן
 

כיצד ליצור רשומה חדשה ב- API

יצירת רשומה חדשה מתבצעת עם פעולת Create.

 

Action: Create

Method: POST

URLhttps://api.powerlink.co.il/api/record/{record}

את ה {record} נחליף בשם המערכת של האוביקט או במספר האובייקט בו נרצה ליצור רשומה חדשה.

בגוף השאילתה נרשום ב JSON את הערכים והשדות של הרשומה החדשה.


כדי למצוא את שמות המערכת של השדות נוכל להכנס למצב עריכת רשומה דרך גלגל השיניים האפור הקטן ליד כל טופס >> נלחץ על העיפרון האפור לצד השדה, ובחלון שייפתח יופיע שם המערכת.
לדוגמא, שם לקוח באובייקט לקוחות נקרא accountname.

 

מבנה גוף השאילתה:

{

"Accountname" : "Yossii",
"Telephone1" : "0528896656",
"Emailaddress1" : "support@powerlink.co.il",
"Originatingleadcode" : "3",
}

 

נפתח סוגריים מסולסלים { } שבתוכן נזין בכל שורה את שם המערכת של השדה ואת הערך שנרצה ליצור. במידה ונרצה להוסיף יותר משדה אחד, נפריד בין השדות והערכים בפסיק.

 

במידה ומדובר בשדה מסוג תיבת בחירה, לאחר הזנת שם המערכת של השדה, יש להזין את המספר המייצג את הערך בו אנו מעוניינים. לצורך הדוגמא, Originatingleadcode, זהו שם המערכת של השדה מקור הגעה. המספר 3, מייצג את הערך דיוור ישיר.

במידה ומדובר ברשומת לקוח, מתעניין או קריאת שירות, ישנה דרך לדעת איזה מספר מייצג כל ערך בשדה מסוג תיבת בחירה מתוך המערכת. יש לגשת להגדרות המערכת דרך גלגל השיניים האפור בצד שמאל של המסך >> ממשקי אינטרנט >> טופס קליטת לקוח מהאינטרנט. בתוך תיבת ה- html מצויים שמות המערכת עבור כל שדה הקיים בכרטיס לקוח, והמספר המייצג כל ערך בשדה מסוג תיבת בחירה. 

 

דרך נוספת המאפשרת איתור שמות שדות וערכים מספריים של שדות מסוג תיבת בחירה בכל האובייקטים היא באמצעות פקודת GET. על כך תוכלו לקרוא במאמר הבא

 

 

מבנה JSON בהתממשקות למערכת פאוורלינק


 

הערה חשובה:

במידה ומדובר במילוי אחד משדות הרשומה בערך המכיל גרשיים ("), יש להוסיף מלפני ואחרי הערך '_' במקום "_".

לדוגמא- מילוי השדה Accountname בערך חברה בע"מ:

{

"Accountname" : 'חברה בע"מ'

}

לאחר שנריץ את השאילתה נקבל הודעה על הצלחה, ההודעה תיהיה בפורמט JSON ותכיל את פרטי הרשומה, דוגמה לתשובה של השרת לאחר הצלחה:
שימו לב לערכים המסומנים בצהוב. אלו הם אותם ערכים שהכנסנו בגוף השאילתה.
השדות שלא נכללו בשאילתה קיבלו את ערכי ברירת המחדל במערכת או נשארו ריקים (null).

 

{

 "success": true,

 "data": {

   "Record": {

     "telephone1": "0528896656",

     "createdby": "5e7066e9-7051-46a9-8408-2486e03321b5",

     "revenue": null,

     "accountnumber": "1675",

     "statecode": 1,

     "billingcountry": null,

     "modifiedon": "2016-09-18T11:49:05",

     "isvalidforemailcode": 1,

     "ownerid": "5e7066e9-7051-46a9-8408-2486e03321b5",

     "primarycontactid": null,

     "lastactionid": null,

     "shippingcity": null,

     "shippingcountry": null,

     "modifiedby": "5e7066e9-7051-46a9-8408-2486e03321b5",

     "numberofemployees": null,

     "accountid": "23831cc4-077a-4bd2-8182-2c1f7bd16707",

     "shippingstreet": null,

     "fax1": null,

     "emailaddress1": "support@powerlink.co.il",

     "emailaddress3": null,

     "leadid": null,

     "categorycode": null,

     "industrycode": null,

     "telephone3": null,

     "idnumber": null,

     "telephone2": null,

     "parentaccountid": null,

     "shippingzipcode": null,

     "duplicaterecordcode": 1,

     "campaignid": null,

     "accountname": "yossi",

     "billingcity": null,

     "shippingmethodcode": null,

     "websiteurl": null,

     "secondcategorycode": null,

     "originatingleadcode": 3,

     "billingstate": null,

     "paymenttermscode": 0,

     "description": null,

     "shippingstate": null,

     "createdon": "2016-09-18T11:49:05",

     "businesstypecode": null,
     "lastactiontypecode": null,

     "billingzipcode": null,

     "billingstreet": null,

     "emailaddress2": null,

     "lastactiondate": null,

     "accounttypecode": 0,

     "statuscode": 9,

     "accountratingcode": 0,

     "lastactiontitle": null,

     "createdbyname": "עסק בע\"מ",

     "ownername": "עסק בע\"מ",

     "primarycontactname": null,

     "modifiedbyname": "עסק בע\"מ",

     "leadidname": null,

     "parentaccountname": null,

     "campaignname": null,

   }

 },

 "message": ""

}