קבלת רשומות, שדות וערכי תיבת בחירה
ניתן לקבל את הגדרת סוגי הרשומות (ישויות או טבלאות מערכת) דרך התממשקות ל API של מערכת Powerlink.

למאמר הדרכה על הגדרות שימוש ב HTTP REST API לחצו כאן

קבל
ת
כל סוגי הרשומות במערכת:

Method: GET

Action: Records

URL: https://api.powerlink.co.il/metadata/records

 

 

קבלת כל השדות ברשומה מסויימת במערכת:

Method: GET

Action: Records

URL: https://api.powerlink.co.il/metadata/records/{recordid}/fields

 

קבלת פרטי שדה מסויים ברשומה מסויימת במערכת:

Method: GET

Action: Records

URL: https://api.powerlink.co.il/metadata/records/{recordid}/fields/{fieldid}

קבלת כל ערכי תיבת בחירה עבור שדה מסויים במערכת:

Method: GET

Action: Records

URL: https://api.powerlink.co.il/metadata/records/{recordid}/fields/{fieldid}/values

לדוגמא, נרצה לדעת את כל הפרטים על רשומת לקוח כולל שדות, ואת כל המידע על שדה סטטוס לקוח ועל ערכים שניתן להכניס לשדה זה.

לשם כך נבצע כמה קריאות API לפי הסדר הבא:

https://api.powerlink.co.il/metadata/records
https://api.powerlink.co.il/metadata/records/1
https://api.powerlink.co.il/metadata/records/1/fields
https://api.powerlink.co.il/metadata/records/1/fields/statuscode
https://api.powerlink.co.il/metadata/records/1/fields/statuscode/values
 
 

כניסה ל-GitHub להסברים נוספים