כניסה לרשומה מקושרת באפליקצית Powerlink

צפו ברשומות המקושרות שלכם גם באפליקצית Powerlink CRM

על מנת לצפות ברשומה המקושרת ללקוח, יש ללחוץ על שם הרשומה המקושרת. היא יכולה להיות הזמנה, פגישה, לוג שיחה, רכישה ועוד.

ניקח כדוגמה רשומה המקשורת לאובייקט לקוחות בשם "מנהל לקוח":

בעת הלחיצה על הרשומה המקושרת יופיעו פרטי המשתמש של מנהל הלקוח: