הוספת Widget - עמודות

מאמר זה הוא מאמר המשך של לוחות בקרה - צעדים ראשונים. אנו ממליצים להתחיל ממנו לפני קריאת מדריך זה.

 

על מנת להוסיף ללוח הבקרה Widget מסוג עמודות יש לעקוב אחר הצעדים הבאים:

יש ללחוץ על הוסף Widget בצד שמאל של המסך.

לאחר מכן, יפתח בפניכם החלון הבא:
 

הוספת ווידג'ט עמודות אנכי


בחרו את סוג הרשומה שברצונכם למשוך ממנה את הנתונים. רשומה היא הקטגוריה בה נמצאים הנתונים -

במקרה זה נבחר בלקוחות. לאחר מכן, יש לתת כותרת לגרף שתופיע בלוח הבקרה ולבחור

אילו ערכים יוצגו בעמודה האנכית בגרף. נבחר ב-מספר רשומות.

שדה להצגה הוא למעשה העמודה האופקית בגרף. ניתן לבחור בכל שדה אשר מוזן ברשומה שנבחרה

(במקרה זה, לקוחות) נבחר בנציג מכירות, וכעת תוצג בפנינו תצוגה מקדימה של הגרף שבנינו, שיראה כך-


במידה ואנו מעוניינים בפילוח נוסף, ניתן לבחור ב-קיבוץ נתונים. באפשרותינו לבחור את קיבוץ הנתונים זה על גבי זה,

או זה לצד זה. נבחר בקיבוץ ע"פ סטטוס לקוחות זה על גבי זה-

קיבוץ נתונים לפי סטטוס

וכעת הגרף נראה כך-

תצוגה מקדימה של לוח הבקרה

ניתן להוסיף סינון רשומות ולהציג רק את הנתונים שברצונכם לראות - למשל נתונים מתאריך ספציפי, משתמש ספציפי ועוד.

 

להוספת ווידג'ט מסוג שונה, קראו את המדריכים הבאים:

 ווידג'ט עוגה  ווידג'ט קו  ווידג'ט טבלה  ווידג'ט מדד