מרכז תמיכה

  לא מצאת את מה שאתה מחפש?

  או
  מכירות
  שירות לקוחות
  פיננסי
  תהליכי עבודה
  אנליטיקס
  שיווק
  הגדרות מערכת
  צעדים ראשונים
  התממשקויות
  אפליקציה
  סרטוני הדרכה
  שיתוף מסך
  הגדרות מערכת
  שדות מערכת
  איך לקבוע ערך ברירת מחדל עבור שדה
  הוספת אימוגי כערך בתיבת בחירה
  הוספת שדה נוסחה
  הוספת שדה סיכומי
  העתקה מהירה של שדות
  מחיקת שדות
  סוגי שדות שניתן ליצור במערכת
  סינון לפי שדה מקושר
  שדה נוסחה - פונקציית AND
  שדה נוסחה - פונקציית CASE
  שדה נוסחה - פונקציית CONTAINS
  שדה נוסחה - פונקציית DATEADDDAY
  שדה נוסחה - פונקציית DATEADDMONTH
  שדה נוסחה - פונקציית DATEADDYEAR
  שדה נוסחה - פונקציית DATEDIFFDAY
  שדה נוסחה - פונקציית DATEDIFFHOUR
  שדה נוסחה - פונקציית DATEDIFFMONTH
  שדה נוסחה - פונקציית DATEDIFFYEAR
  שדה נוסחה - פונקציית DATETIMEVALUE
  שדה נוסחה - פונקציית DATEVALUE
  שדה נוסחה - פונקציית DAY
  שדה נוסחה - פונקציית FIND
  שדה נוסחה - פונקציית HOURMINUTE
  שדה נוסחה - פונקציית HTMLENCODE
  שדה נוסחה - פונקציית IF
  שדה נוסחה - פונקציית ISNULL
  שדה נוסחה - פונקציית MONTH
  שדה נוסחה - פונקציית NOT
  שדה נוסחה - פונקציית NOW
  שדה נוסחה - פונקציית OR
  שדה נוסחה - פונקציית SPLITEND
  שדה נוסחה - פונקציית SPLITSTART
  שדה נוסחה - פונקציית TODAY
  שדה נוסחה - פונקציית TRIM
  שדה נוסחה - פונקציית YEAR
  שדה נוסחה -פונקציית DATE
  שימוש בשדה סיכומי לחישוב סכום ומספר רשומות