ביצוע מחיקה גורפת לתצוגה

אם ברצוננו למחוק רשומות רבות בבת אחת, ניתן לעשות זאת בצורה מבוקרת ונוחה על ידי בניית תצוגה מתאימה, ומחיקת הרשומות המצויות בה.

גם אם הרשומות בתצוגה פרושות על גבי יותר מעמוד אחד, ניתן לבמחוק את כל הרשומות בבת אחת.

 

נראה דוגמא למקרה בו כלי המחיקה הגורפת יעזור לנו. 

 

נניח שביצענו ייבוא של אנשי קשר ב-10.2 ולאחר שהייבוא הושלם, הבנו שמדובר בטעות ואנשי הקשר שהוכנסו למערכת אינם רלוונטים.

נבנה תצוגה המכילה אך ורק את אנשי הקשר שנוצרו ב-10.2. מדובר ב-80 אנשי קשר, כאשר התצוגה מופיעה ב- 4 עמודים.

 

סהכ הרשומות שנוצרו בתאריך מסויים


על מנת למחוק את הרשומות האלו, נסמן ב-V את השורה העליונה בה מצויות עמודות התצוגה. לאחר הסימון, תופיע הודעה בראש התצוגה- כל 25 הרשומות בעמוד נבחרו. בחר את כל הרשומות בתצוגה.

 

מחיקת הרשומות בתצוגה


עם לחיצה על ההודעה, יסומנו כל הרשומות, כלומר, נוכל למחוק בבת אחת את כל 80 אנשי הקשר האלו. בנוסף, תופיע הודעה המציינת שכל הרשומות נבחרו.

 

מספר הרשומות שנבחרו למחיקה

 

נלחץ על פח האשפה, המסמל מחיקה. בעת לחיצה עליו, יופיע חלון בו נישאל האם אנו בטוחים שברצוננו למחוק. לשם השלמת הפעולה, עלינו להקליד את המילה 'מחיקה'.

 

אישור המחיקה על ידי הקלדת המילה מחיקה

 

בעת לחיצה על אישור, תופיע ההודעה הבאה:

 

אישור המערכת על ביצוע המחיקה

 

לחיצה על הכפתור- לחץ לסטטוס הפעולה תוביל אותנו למסך לוג מחיקה, שם ניתן לצפות בהתקדמות תהליך המחיקה הגורפת. במסך זה, תופיע טבלה בה יפורטו פעולות המחיקה שבוצעו במערכת.

 

היסטוריית מחיקות בלוג מחיקה במערכת

 

לצורך הדוגמא, ניתן לראות שכעת מחקנו 80 אנשי קשר. בנוסף, ניתן לראות מי המשתמש שביצע את הפעולה ושהתהליך הסתיים בהצלחה.

 

לאפשרות לוג מחיקה ניתן לגשת גם מגלגל השיניים שנמצא בצד שמאל למעלה.