ביצוע שינוי שדה גורף לתצוגה

אם ברצוננו לשנות ערך של שדה עבור המון רשומות, ניתן לעשות זאת באמצעות הקמת תצוגה ייעודית עם הרשומות הרלוונטיות.

גם אם הרשומות בתצוגה פרושות על גבי יותר מעמוד אחד, ניתן לבצע שינוי גורף בכל הרשומות בבת אחת.

 

לצורך הדוגמה, בתצוגה הבאה קיימים 66 לקוחות, כאשר התצוגה בנויה מ- 3 עמודים.
 

אובייקט לקוחות

 

כל הלקוחות


נרצה לשנות עבור כל הלקוחות בתצוגה, את ערך השדה סטטוס ל- פעיל.

 

נסמן ב-V את השורה העליונה בה מצויות עמודות התצוגה. לאחר הסימון, תופיע הודעה בראש התצוגה- כל 25 הרשומות בעמוד נבחרו. בחר את כל הרשומות בתצוגה.

 

בחירת כל הרשומות בתצוגה

 

עם לחיצה על ההודעה, יסומנו כל הרשומות, כלומר, נוכל לבצע פעולת שינוי שדה על כל 66 הלקוחות שלנו. בנוסף, תופיע הודעה המציינת שכלל הרשומות נבחרו.


ניגש ל- שלוש הנקודות, ואז ל- שנה ערך שדה.

 

לחיצה על שינוי שדה

 

נבחר את השדה סטטוס, ואת הערך החדש שנרצה שיופיע- לקוח פעיל.

 

בחירת ערכי השדה אותו אנו משנים

בעת לחיצה על שנה שדה, תופיע ההודעה הבאה.

 

הודעת מערכת על הפעולה
 

לחיצה על הכפתור- לחץ לסטטוס הפעולה תוביל אותנו למסך לוג שינוי שדה גורף, שם ניתן לצפות בהתקדמות תהליך שינוי ערך השדה. במסך זה, תופיע טבלה בה יפורטו השינויים שבוצעו במערכת.

לוג שינוי שדה גורף

בשורה המסומנת, ניתן לראות את השינוי האחרון שביצענו- שינוי ערך השדה סטטוס עבור 66 הלקוחות שבחרנו, ללקוח פעיל. בנוסף, ניתן לראות מי המשתמש שביצע את הפעולה ושהתהליך הסתיים בהצלחה.

 

ללוג שינוי שדה גורף ניתן לגשת גם מגלגל השיניים -> לוג שינוי ערך שדה.

למאמר על ביצוע מחיקה גורפת, לחצו כאן