הגדרת מבנה שדות

ניתן להגדיר את מבנה השדות בטופס בשתי דרכים:

1. שם השדה יופיע לצד השדה

2. שם השדה יופיע מעל השדה
 

כדי לשנות את הגדרת מבנה השדה יש להיכנס למצב עריכה של הטופס על ידי לחיצה על גלגל השיניים הקטן בפינה השמאלית של הטופס.

לחיצה על עריכת טופס בכרטיס לקוח

בצד שמאל יש לסמן את הגדרת מבנה השדות הרצוי ולבצע שמירה.

הגדרת מבנה שדות

 

כך נראה שם השדה לצד השדה

 

צפיה במבנה השדות בטופס

 

כך נראה שם השדה מעל השדה

 

צפיה במבנה השדות בטופס