עוקב לרשומה

ניתן להגדיר את המשתמש שלנו כעוקב לרשומה כלשהי כדי לקבל עדכונים. 

העדכונים שנקבל יהיו על השינויים שבוצעו בשדות ברשומה אשר מוגדרים למעקב וכן על תיעודים חדשים של הערות וקבצים לסטרים באותה רשומה. 

דוגמה לשדה המוגדר למעקב: 

 

לשם צפייה באותן התראות נלחץ על אייקון הפעמון שנמצא בצד שמאל בראש המסך: 

 

שימו לב: המשתמש שמוגדר כמנהל של הרשומה יקבל גם כן התראות בפעמון על העדכונים הללו. לכן, מומלץ להגדיר את עצמכם כעוקב רק לרשומה שאינה בבעלותכם.

 

כדי להפוך את המשתמש שלנו לעוקב אחר רשומה, ניכנס לרשומה שנרצה לקבל עליה עדכונים, נלחץ על כפתור 3 הנקודות ונבחר ב"עקוב": 

 

לשם ביטול המעקב נבצע שוב את אותה הפעולה אך הפעם נלחץ על "בטל מעקב": 

 

ניתן לעקוב אחר כל רשומה במערכת.