הגדרת Team Inbox

באמצעות Team inbox תוכלו לחבר את תיבות הדואר האלקטרוני שלכם למערכת וכך לקבל את המיילים שלכם לתוך המערכת וגם להשיב מתוך כרטיס הלקוח עימו מתבצעת ההתכתבות.

הפיצ'ר זמין ברישיונות PREMIUM ו UNLIMITED.

איך נגדיר את תיבת הדואר הצוותית? 

על מנת להגדיר את תיבת המייל המשותפת, היכנסו לגלגל השיניים המופיע בצד השמאלי העליון של המסך, ולאחר מכן לחצו על ממשקים -> Team Inbox. 

Team Inbox

 

לחצו על התחבר עם Office 365 או התחבר עם Gmail.

Gmail Office 365

 

במידה ואתם מחברים חשבון Office 365, הזינו את פרטי החשבון שלכם.

במידה ואתם מתחברים עם (Google(Gmail, ייפתח החלון הבא:

התחברות לתיבת דואל שיתופית באמצעות Workspace

 

שימו לב - החיבור עם Gmail הוא דרך workspace ולכן צריך להיות לכם חשבון workspace פעיל לפני ביצוע החיבור.

הסבר להתחברות עם workspace נמצאים במאמר הגדרת חשבון Google Team Inbox.

לאחר שקראתם את המאמר להגדרת החשבון, לחצו על התחבר והזינו את פרטי הכניסה של החשבון שלכם, ניתן לחבר מספר מיילים שונים.

 

הגדרת החיבור למייל

בדף זה תוכלו להגדיר אילו פעולות יקרו באופן אוטומטי בעת כניסת הודעת דוא"ל, שליחת דוא"ל ועוד.

הגדרות חיבור מייל בתוכנת פאוורלינק

 

שימו לב שניתן לבצע את הגדרת החיבור בתנאי שיש למשתמש הרשאת עריכה של Team Inbox. אם לא קיימת הרשאה זו, לא יוצג כפתור "שמור".

 

אפשרות מאת וכתובת דוא"ל

בחרו את הפורמט לפיו תרצו שיופיע פרטי שולח המייל, ישנן מספר אפשרויות להצגת ה"מאת" בהודעת דוא"ל יוצאת:
1. שם צוות - שם הצוות אותו תרצו שיופיע במייל. 
2. שם נציג - נלקח אוטומטית מהמשתמש המחובר.
3. שם צוות ונציג - יוצג גם שם הנציג שנלקח אוטומטית, וגם שם הצוות שבחרת.
כמו כן, ישנה תצוגה מקדימה שבה ניתן לראות איך זה יוצג בעת שליחת הודעת דוא"ל.

מאת וכתובת דואל

 

הקצאת משתמש למייל חדש

כל המיילים המתקבלים יוקצו למשתמש ספציפי שתבחרו מראש.
אפשרות נוספת היא להקצות את המייל לנציג הראשון שענה להודעה. במידה ולא נבחרו הגדרות, הנציג המטפל יהיה מנהל הלקוח של הלקוח.

הקצאת משתמש בתיבת הדואל השיתופית
 

 

התאמת ושיוך מייל נכנס ללקוח ואיש קשר

במידה ונכנסת הודעת דוא"ל חדשה ולא נמצא איש קשר או לקוח מתאים (המייל שממנו התקבלה ההודעה לא נמצא באף כרטיס לקוח/ איש קשר),

תוכלו להגדיר שהמערכת תיצור לקוח ואיש קשר חדש. (הגדרה זו מופעלת כברירת מחדל.)

התאמה ושיוך איש קשר ללקוח

יצירה רשומה באופן אוטומטי

ניתן להגדיר שכאשר נכנסת הודעת דוא"ל חדשה תיווצר רשומה חדשה.

יצירת רשומה באופן אוטומטי

הגדרת חתימה למייל

ניתן ליצור מראש חתימה שתתווסף בכל פעם שנשלחת הודעת מייל.

חתימה בתיבת הדואל השיתופית בתוכנת פאורלינק

 

לאחר שהגדרתם, לחצו על שמור