שינוי סיסמא למשתמש מערכת

הוספנו אפשרות שתעזור למנהל הארגון בניהול משתמשים.

המשתמש המוגדר כמשתמש הראשי (המשתמש הראשון שנרשם לתוכנה), יכול לבצע שינוי סיסמא לכל המשתמשים במערכת.

איך לשנות סיסמא למשתמש ? 

לוחצים על גלגל השיינים האפור בפינה השמאלית של המסך. 

 

 

העמוד שיפתח הוא עמוד המשתמשים, משם ניתן ללחוץ על משתמש ולהכנס לפרופיל שלו.

בראש העמוד בפינה השמאלית יש ללחוץ על הנקודות לפתיחת תפריט האפשרויות וללחוץ על שינוי סיסמא.

 

 

בחלון הדיאלוג שיפתח נזין את הסיסמא החדשה פעמיים באופן זהה ונלחץ על "שמור".

המערכת תבצע בדיקה שהסיסמא תואמת בשני השדות ותחליף אותה בסיסמא הישנה.