התראות על פגישות ומשימות

התראות על פגישות ומשימות:

בנוסף להתראות הקשורים לעדכונים ולרשומות אחריהן אתם עוקבים, המערכת מציגה התראות על פגישות ומשימות.

התראות אלו מופיעות בכפתור הפעמון לצד תמונת הפרופיל.

כפתור פעמון

כפתור זה מאפשר לראות באופן מרוכז את כל הפעילויות שנקבעו עבור המשתמש כמו פגישות, משימות ואירועים

ולבצע את הפעולות הבאות:

סימון משימה כהושלמה בלחיצה על הריבוע לצד המשימה

כניסה לרשומה המקושרת (לדוגמא איש קשר) בלחיצה עליה

חיוג למספר טלפון על ידי לחיצה (אפשרי רק לבעלי שירותי מרכזיה והתממשקות לVoicenter)

כניסה לרשומת המשימה או הפגישה בלחיצה על החץ בצד שמאל