הגדרת הרשאת תפקיד

הגדרת הרשאות תפקיד מאפשרת מתן הרשאות שונות למשתמשים במערכת לפי תפקידם בארגון.

 

הגדרת הרשאת תפקיד בנויה מהחלקים הבאים:

הרשאות רשומות - הרשאות לרשומות שהן בסיס לעבודה של הארגון במערכת

הרשאות ניהול - הרשאות הקשורות לניהול אדמיניסטרטיבי של המערכת כגון: תצוגות, גרפים,

ניהול רשומות ושדות ועוד.

תפריט ראשי לתפקיד - הגדרת תפריט ראשי בהתאם להרשאת התפקיד

 

לכל פעולה במערכת קיימות 5 אפשרויות להן ניתן לתת הרשאות שונות:

1. אפשרות יצירה

2. אפשרות קריאה

3. אפשרות כתיבה

4. אפשרות מחיקה

5. אפשרות שיתוף

 

אלו הסימנים המייצגים את אופי ההרשאה:

מקרא הרשאות

הרשאות שיתוף:

רמת השיתוף במערכת נקבעת לכל רשומה ורשומה במערכת.

באם קיימות יחידות עיסקיות במערכת, ניתן לתת הרשאות ליחידה העסקית בלבד.

 

על מנת לצפות בהרשאת תפקיד קיימת, לחצו על גלגל השיניים בתפריט הראשי ואז על הרשאות תפקיד. כדי לצפות בכל אחת מההרשאות יש ללחוץ עליהן ולצפות כיצד מוגדרות.

על מנת ליצור הרשאת תפקיד חדשה, לחצו על גלגל השיניים בתפריט הראשי.

בתפריט שבצד ימין לחצו על הרשאות תפקיד. כעת, לחצו על חדש.

שם תפקיד הוא שדה חובה. לאחר שתמלאו אותו, הגדירו את ההרשאות לרשומות ולניהול וכן את ההרשאות

השונות על פי כל אחת מאפשרויות ההרשאה.

קביעת הרשאות רשומות

ניתן גם לקבוע את התפריט הראשי על פי הרשאת התפקיד, כלומר שעל פי התפקיד של המשתמש

יוגדר התפריט הראשי שלו. לסיום לחצו שמור.

על מנת לערוך הרשאה קיימת, לחצו על הרשאת התפקיד שברצונכם לערוך, בצעו את השינויים הרצויים

ולאחר מכן לחצו שמור.

כדי למחוק הרשאה קיימת, סמנו הרשאת תפקיד אחת או יותר שברצונכם למחוק מהרשימה ולחצו

על X המופיע מעל לטבלה משמאל. כעת תופיע ההודעה: "האם למחוק רשומות שנבחרו?"

לחץ OK לאישור או  Cancel לביטול.