הרשאות IP

במערכת Powerlink ניתן להגביל את כניסת המשתמשים ממחשבים אחרים כך שתוכלו לדאוג שהכניסה למערכת ,למשל, תתבצע רק במסגרת העבודה.

במידה וישנם מספר משתמשים ומנהל המערכת מעוניין לבצע הגבלת כניסת משתמשים ממחשבים אחרים, כלומר שהמשתמשים יכנסו רק מכתובות IP מוגדרות מראש על ידוניתן להגביל את הגישה לפי הרשאות תפקיד של משתמש.

להלן הוראות ביצוע למתן הרשאות:

1. לחיצה על  "הגדרות מערכת" (גלגל שיניים בצד שמאל של המסך).

2. לחיצה על שדה "הרשאות IP" בצד ימין של המסך 
 

הרשאות IP

  3. לחיצה על כפתור "חדש" יופיע מסך חדש שבו ניתן למלא את שם  הרשאה, בחירה של הרשאת התפקיד הרלוונטית וכתיבת כתובת הIP שממנו בלבד תהיה הגישה למערכת.

 

הרשאות IP

הערה: הגבלת הרשאות IP יכולה לחול גם על המשתמש העיקרי של המערכת.

בנוסף, עבור כל שורה של הרשאת IP חדשה שתוזן, ניתן להכניס מספר כתובת IP שונות כאשר יש להפריד בינן באמצעות התו פסיק (,). 
במידה ולא תמולא הרשאת תפקיד מסויימת, ההרשאה תוכל על כל בעלי התפקידים במערכת.