צפיה בכמות המסמכים החשבונאיים בשימוש

ב Powerlink ניתן להירשם לתוכנית מנוי שונות. לכל תוכנית מנוי יש מספר מוגבל של מסמכים חשבונאיים והזמנות.

לפרטי המערכת ניתנת גישה רק למשתמש הראשי בתוכנה.

הכניסה לפרטי המערכת נעשית מתוך תמונת הפרופיל, בהם מרוכזים כל הפרטים החשובים ביותר בנוגע למערכת שלכם. 

בפרטי המערכת תוכלו לצפות בכל המידע אודות המסמכים החשבונאיים שהונפקו על ידכם. כמות החשבוניות נקבעת על פי תוכנית המנוי. אם אתם קרובים למכסת המסמכים החשבונאים במנוי, תוכלו לשדרג את המנוי ולהגדיל את כמות המסמכים החשבונאיים העומדים לרשותכם.
 

BUSINESS

2,500 מסמכים חשבונאיים

2,500 הזמנות
 

+BUSINESS

10,000 מסמכים חשבונאיים

10,000 הזמנות
 

EXPERT

100,000 מסמכים חשבונאיים

100,000 הזמנות

 

UNLIMITED

מסמכים חשבונאיים ללא הגבלה

הזמנות ללא הגבלה

 

סך המסמכים החשבונאיים במערכת

לצפיה במחירון לחצו.