צפיה בנפח האחסון הנמצא בשימוש

לפרטי המערכת ניתנת גישה רק למשתמש הראשי בתוכנה.

הכניסה לפרטי המערכת נעשית מתוך תמונת הפרופיל, בהם מרוכזים כל הפרטים החשובים ביותר בנוגע למערכת שלכם. 

עבור כל תוכנית, קיים נפח אחסון למשתמש הכלול בתוכנית. 

 

BUSINESS

250MB למשתמש

 

+BUSINESS

500MB למשתמש

 

EXPERT

1GB למשתמש

 

UNLIMITED

3GB למשתמש

 

נפח אחסון הנמצא בשימוש 
 

בפרטי המערכת, תוכלו לצפות בנפח האחסון הכלול בתוכניתכם וכמה מתוכו בשימוש. במידה וחרגתם מנפח האחסון הכלול בתוכנית, תצוין כמות נפח האחסון שבתשלום. 

שימו לב, עבור כל 1 ג'יגה נוסף מעבר לחבילה, תחוייבו בתשלום של 15 ש"ח.

לצפייה במחירון לחצו.