איך לגבות את הנתונים במערכת

המידע המוזן במערכת ה-CRM מגובה בכל זמן על ידי מערכות גיבוי חזקות. עם זאת, שחזור של מידע שנמחק או שונה, מתוך הגיבוי, אינו פשוט וניתן

לעשות זאת מול המוקד שלו, בתוספת תשלום.

באפשרותכם לגבות את הנתונים שלכם באופן עצמאי, באמצעות ייצוא המידע לקבצי אקסל.

על מנת ליצור קובץ אקסל לגיבוי, יש ללחוץ על שלושת הנקודות בפינה השמאלית של התצוגה >>ייצוא לאסל >> לשמור את הקובץ באחת מתיקיות

המחשב.

 

שימו לב - בקובץ יופיעו הרשומות המופיעות בתצוגה ממנה הקובץ יוצא. כלומר, במקרה כמו בדוגמא, בצד ימין ניתן לראות שהתצוגה הנוכחית היא כל

הלקוחות ולכן, הקובץ שיתקבל יכיל את כל הנתונים המופיעים בתצוגת כל הלקוחות