אילו עדכונים ניתן לשתף?

בכל רשומה במערכת ניתן להוסיף עדכונים חשובים הקשורים אליה לתיעוד רציף וסידור העבודה.

לוח העדכונים ברשומה מכיל פרטים ותכתובות שנוספו על ידי המשתמשים וכן תיעוד אוטומטי של שינוי שדה.

כל עדכון מציג את המשתמש אשר הוסיף אותו, תאריך ושעה. העדכון ברשומה הנו תיאור טקסטואלי ואליו ניתן

לצרף קובץ או קישור. כמו כן, ניתן לשלוח הודעת SMS דרך לוח העדכונים.

אילו עדכונים ניתן לשתף?

הודעה

ניתן לשתף הודעה פשוטה על ידי לחיצה על כתוב משהו. והקלדת תוכן העדכון ולאחר מכן לחיצה על שתף.

כעת העדכון יופיע בלוח העדכונים שברשומה והעוקבים יקבלו על כך עדכון.

קבלת עדכון על ידי תגובה להערה בסטרים הלקוח

 

קובץ

ניתן להוסיף קובץ לסטרים בצורה פשוטה. לחצו על הוסף: קובץ. או גררו קובץ היישר מהמחשב לתוך המסך.

לסיום לחץ שתף.

כעת הקובץ יופיע בלוח העדכונים שברשומה, העוקבים יקבלו על כך עדכון וכלל המשתמשים יוכלו לצפות בקובץ.

העלאת קובץ בסטרים הלקוח

 

שליחת הודעת טקסט

באפשרותכם לשלוח את העדכון דרך הודעת SMS. לחצו על כתוב משהו... והקלידו את תוכן העדכון. לחצו על SMS,

הזינו את מספר הנייד שאליו תשלח ההודעה (במידה ומוזן מספר טלפון נייד ברשומה, הוא יופיע באופן אוטומטי)

ולאחר מכן לחץ שתףשימו לב לכך ששליחת SMS כרוכה בתשלום של 0.16 אגורות להודעה (ניתן לרכוש חבילות SMS זולות יותר).

שליחת ההודעה תופיע בלוח העדכונים שברשומה.

שליחת מסרון בסטרים הלקוח