הוספת שדה נוסחה

שדה נוסחה הוא שדה המאפשר לבצע חישוביים והתניות לפי ערכים בשדות האחרים. שדה מחושב יכול להכיל ערכים כתוצאה מפעולות מתמטיות או בעקבות פעולות מותנות בעזרת נוסחאות כגון קטן מ, גדול מ, IF ועוד פונקציות המוכרות מגליונות האקסל הכוללות חישובי תאריכים, שעות וטקסט.

 

שדות הנוסחה יכולים לבצע חישובים מתוך ערכים ברשומה בלבד.

 

איך נראה מבנה הנוסחה ?

מבנה הנוסחה מורכב משם הנוסחה ובסוגריים פרמטרים שמאפשרים את ביצוע החישוב.

שם_הפונקציה (פרמטר1, פרמטר2…)

 

 

הוספת שדה מסוג שדה נוסחה

הכנסת נוסחה בשדה מסוג שדה נוסחה

 

הערה

אם בונים שדה נוסחה שמכיל פעולת חילוק, אז כאשר ערך השדה המחלק = 0 לא יהיה ניתן להכנס לרשומה.

כדי לפתור מצב זה, צריך בכל פעם שבונים נוסחה עם פעולת חילוק להשתמש בנוסחת IF ובכך להגדיר ברירת מחדל למצב בו המחלק שווה 0.

הנוסחא: (IF(expression, if_result, else_result

 

expression הוא הביטוי הבעייתי. לדוגמה, שדה בשם Amount ששווה ל-0. if_result הוא ביטוי ברירת המחדל שלנו, לרוב יהיה הספרה 0. else_result הוא הנוסחה עצמה. כלומר, אם הביטוי שונה ממה ששמנו ב- expression, נציג את תוצאת הנוסחה ב- else_result.

 

לפניכם כל הפונקציות הניתנות לשימוש (לחצו עליהן למעבר להסבר מפורט):
 

 

תאריכים וזמנים:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תנאים לוגיים:

 

 
 
 
 
 
 
 
 

טקסט: