מחיקת שדות
על מנת לאפשר עבודה יעילה ונוחה יותר במערכת, ניתן למחוק שדות שאינם בשימוש לצמיתות.
 

ניתן למחוק שדה במידה וכל התנאים הבאים מתקיימים: 

1. השדה נוצר על ידי המשתמש ולא מדובר בשדה המגיע כברירת מחדל במערכת. 
2. השדה אינו חלק מהגדרות תצוגה (עמודה, מיון/סינון נתונים).
3. השדה אינו מצוי באף טופס ברשומות המערכת.
4. אין שימוש בשדה בתהליך עבודה (הגדרת תנאי סינון/ תגית דינמית/ סוג פעולה: שנה ערך שדה, צור רשומה, קריאה לכתובת אינטרנט).
5. השדה אינו משמש כחלק מהגדרת שדה נוסחה/ סיכומי (מינימום, מקסימום או סכום).
6. השדה אינו מוגדר כחלק מטופס שהוכן מראש.
7. השדה לא מופיע בווידג'ט כשדה להצגה/ סינון/ מיון.
 
 

למחיקת שדה, יש לעבוד על פי השלבים הבאים:

לשם הדוגמא, נרצה למחוק את השדה בעל רשיון רכב מאוביקט לקוחות. 
 
א. במידה והשדה אותו ברצוננו למחוק נמצא בתוך הטופס, תחילה עלינו להסיר אותו מהטופס עצמו. ניגש לגלגל השיניים לשם עריכת הטופס ונלחץ על האיקס לצד שם השדה.
 
כניסה לעריכת טופס כרטיס לקוח במערכת פאוורלינק 
 
לחיצה על איקס בתוך עריכת טופס
 
ב. בצד ימין מצויה רשימת השדות שאינם בטופס אבל קיימים באוביקט לקוחות. נמצא את השדה בעל רשיון רכב ומשמאל בעזרת העכבר, נלחץ על מחק שדה.
 
מחיקה מתוך השדות הקיימים בעריכת טופס של כרטיס לקוח
 
ג. לאחר הלחיצה, תופיע ההודעה הבאה
 
אישור מחיקה על ידי הזנת המילה מחיקה
 
על מנת לבצע את המחיקה, נקליד את המילה מחיקה בתיבה, ולאחר מכן נלחץ אישור.
 
ד. אם השדה נמחק בהצלחה, תופיע ההודעה הבאה
 
אישור המערכת על הצלחת מחיקת השדה
 
ה. אם אחד מהתנאים שפורטו מעלה לא התקיים, תופיע ההודעה הבאה 
 
שגיאה מהמערכת כאשר התנאים למחיקת שדה אינם מתקיימים
 
 

הערה

הרשאות למחיקת שדה ינוהלו ויאכפו תחת "הרשאות ניהול" ברשומת "שדות רשומה". כלומר, אם למשתמש אין הרשאה למחיקת "שדות רשומה", הוא לא יוכל למחוק שדות כלל.