סוגי שדות שניתן ליצור במערכת

סוגי שדות שניתן ליצור במערכת:

ניתן ליצור במערכת מספר סוגים שונים של שדות. סוג של שדה מגדיר את הערכים האפשריים שניתן להכניס לשדה כלשהו. 

למשל, שדה מסוג מספר יאפשר להכניס רק ערכים מספריים.

במאמר זה נפרט על סוגי השדות השונים שניתן ליצור.

תחילה, נבחר את האובייקט בו נרצה ליצור שדה חדש. ונבצע את השלבים הבאים לפי המאמר הוספת שדה חדש

 

הוספת שדה חדש

 

הסבר על סוגי השדות הקיימים:
 

תיבת טקסט

שדה מסוג תיבת טקסט יכול להכיל טקסט חופשי של עד 4000 תווים. 

נבחר בתיבת טקסט כאשר אנו רוצים להכניס הרבה מידע כמו למשל כאשר נרצה לתאר את סיבת הנטישה של לקוח שעזב.

 

כתובת אינטרנט

בשדה זה ניתן להכניס כתובות URL המכילות עד 500 תווים. הכתובת תהווה קישור לחיץ שייפתח בחלון חדש.

 

תיבת טקסט (html)

ביצירת שדה מסוג תיבת טקסט html, ייפתח חלון בו ניתן להכניס קוד html הבנוי מעד 4000 תווים.

שדה זה נועד למצבים בהם נרצה לעשות פעולה תכנותית מסויימת. לכן, יש לבחור בו רק במידה ויש לכם את הידע המקצועי המתאים.

 

טקסט

בדומה לשדה תיבת טקסט, שדה זה גם הוא נועד להזנת טקסט חופשי, אך שדה זה יכול להכיל רק 500 תווים.

נרצה להשתמש בו כאשר אנו לא צריכים להזין כמות גדולה מאוד של תווים ולכן אין לנו צורך להשתמש בתיבת טקסט.

כך גם נוכל לחסוך מקום בנפח האחסון. 

 

מספר

נשתמש בשדה מסוג מספר כאשר אנו רוצים להכניס מספר, מחירים של מוצרים, ועוד. 

לעיתים נרצה לחשב את סך סכומי המכירות או ערכים מספריים שונים ולכן חשוב שנגדיר שדה בעל ערך מספרי כשדה מסוג מספר ולא כשדה טקסט. 

ישנה אפשרות גם לדייק בערך המספרי ולהגדיר כמה ספרות אחרי הנקודה נרצה להציג בשדה.

 

מספר טלפון

שדה זה מיועד למספר טלפון בלבד, בשונה משדה "מספר". מספר הטלפון בשדה זה יופיע כקישור שבלחיצה עליו נוכל להתקשר ישירות למספר המבוקש אם המערכת מחוברת למרכזייה.

 

תיבת בחירה

שדה מסוג תיבת בחירה הוא שדה שימושי מאוד כאשר אנו מזינים ערכים מסויימים באופן קבוע. 

שדה מסוג בחירה מסייע לנו למנוע מצבים של שגיאות כתיב או כתיב בצורה שונה הנובע מטעות אנוש, כמו למשל הזנת עיר כת"א במקום כתל אביב.

החשיבות לכך היא רבה : כאשר נרצה ליצור תצוגה מסויימת כמו תצוגת "לקוחות לפי ערים" למשל, במקרה שנעשתה שגיאת כתיב בהזנת העיר של לקוח מסויים, לא נראה את אותו לקוח בתצוגה זו.

 

דואר אלקטרוני

בשדה זה ניתן להזין כתובות דואר אלקטרוני המכילות עד 200 תווים. כתובת הדואר האלקטרוני חייבת להיות תקינה ולהכיל @ וסיומת.

בלחיצה על הקישור, ייפתח חלון לשליחת מייל באופן אוטומטי.

 

סיכום נתונים

שדה זה מחשב סכומים עבור רשומות מקושרות לאובייקט, למשל לסכום את מספר הרשומות של הפרוייקטים הקיימים תחת פרוייקט אב.

 

נוסחה

שדה נוסחה הוא שדה המאפשר לבצע חישוביים והתניות לפי ערכים בשדות האחרים. השדה יכול להכיל ערכים כמו פעולות מתמטיות או פעולות מותנות בעזרת נוסחאות כגון קטן מ, גדול מ, IF ועוד פונקציות המוכרות לנו הכוללות חישובים ומניפולציות על שדות המכילים תאריכים, מספרים וטקסט.

 

תאריך

שדה "תאריך" ושדה "תאריך ושעה" הינם שדות שבהם ניתן להזין תאריכים. שדות אלו שימושיים כאשר נרצה לתעד תאריך חשוב כמו רכישה ראשונה של לקוח או תאריך יום הולדת.

 

רשומה מקושרת

שדה רשומה מקושרת הוא שדה בעל קישור לרשומה אחרת במערכת. שדה זה שימושי מאוד כאשר נרצה לקשר בין שני אובייקטים, למשל לקשר איש קשר ללקוח מסויים.