סינון לפי שדה מקושר

ניתן להגדיר עבור שדה מסוג רשומה מקושרת בטופס אפשרות הצגה של הערכים המקושרים לערך של שדה רשומה מקושרת אחר בטופס.


דוגמא נפוצה לכך, עליה נפרט בהמשך, יכולה להיות סינון של אנשי קשר בהתאם ללקוח המקושר באוביקט משימות. הכוונה היא שנוכל לבחור מבין רשימה של אנשי קשר מסוננים את איש הקשר המתאים עבור הלקוח, זאת מכיוון שיש קשר בין האובייקטים לקוח ואיש קשר. 

 

כדי להגדיר שערכי השדה יסוננו לפי שדה מסוג רשומה מקושרת, נצטרך לוודא שיש שדה מסוג רשומה מקושרת בטופס אנשי קשר המכיל שמות לקוחות (אצלנו מדובר בשדה "לקוח").

 

טופס איש קשר במערכת ניהול הלקוחות של אוורלינק

 

נלחץ על משימות - איש קשר מקושר המופיע מעל פרטי איש הקשר, ולאחר מכן על המשימה אליה משוייך איש הקשר.

לחיצה על המשימות המקושרות לאיש הקשר

באוביקט המשימה, יהיה שדה מסוג רשומה מקושרת בשם "איש קשר מקושר" ושדה בשם "משויך ל" המכיל את שם הלקוח.

 

טופס משימה בתוכנת ניהול הלקוחות של פאוורלינק

 

נכנס לאוביקט משימות >> לרשומת משימה קיימת כדי לערוך את הטופס של אוביקט משימות.

כעת נלחץ על גלגל השיניים האפור הקטן ונכנס למצב עריכת הטופס.
 

עריכת טופס המשימות בתוכנת ניהול הלקוחות של פאוורלינק


נבחר את השדה שנרצה להגדיר עבורו סינון לפי שדה ונלחץ על העיפרון לצד שמו. במקרה שלנו מדובר "איש קשר מקושר".

עריכת שדה איש קשר בטופס המשימות במערכת ניהול הלקוחות של פאוורלינק

בחלון עריכת השדה שיפתח נראה את הגדרות השדה.

סינון רשומה מקושרת לפי משוייך ל בתוכנת ניהול הלקוחות של פאוורלינק

נבחר את השדה מסוג רשומה מקושרת שאנו מעוניינים שלפיו יסוננו הערכים של השדה "איש קשר מקושר". במקרה שלנו מדובר בשדה "משויך ל" המכיל שם לקוח. בסיום העריכה, נלחץ על הכפתור "שמור".

 

כעת, כאשר נרצה למלא את השדה "איש קשר מקושר" בתוך משימה יופיעו בחיפוש רק אנשי הקשר המקושרים ללקוח זה. לדוגמה, במקרה שלנו, עבור הלקוחה תפארת לביא מוצגים רק שלושה אנשי קשר, אלו שמקושרים אליה.

 

צפייה באנשי הקשר המשוייכים ללקוח בתוכנת ניהול הלקוחות של פאוורלינק
 

חשוב לדעת!

סינון לפי שדה יופיע רק בעת עריכת השדה ולא בעת יצירתו.

 

על מנת להגדיר סינון לפי שדה, יש לוודא ש:

1. השדות מסוג רשומה מקושרת מופיעים בתוך הטופס.

2. קיים שיוך בין האובייקט של השדה האחר לאובייקט של השדה אותו עורכים.