שדה נוסחה -פונקציית DATE

יצירת פורמט תאריך מתוך מספרים המייצגים יום, חודש ושנה - DATE

 

דוגמאות לשימוש:
1) חיבור פורמט תאריך מתוך שלושה שדות מופרדים השומרים יום, חודש ושנה של תחילת מנוי הלקוח, ויצירת תאריך מלא לאותו החודש והיום בשנה הבאה.  

2) חיבור פורמט תאריך מתוך שלושה מספרים וביצוע שינוי יזום לדוגמה הוספת שנה או הסרת חודש.

 

איך הפונקציה עובדת?

הפונקציה מקבל 3 פרמטרים (שנה, חודש, יום) ניתן להכניס את הפרמטרים בצורת מספר ממשי או ערך משדה מספרי אחר המופיע בטופס. בנוסף, ניתן להחסיר להכפיל לחלק או להוסיף מהערך

 

סוג השדה לתשובה: תאריך

 

תוצאת הנוסחה:

תאריך מלא המכיל יום חודש ושנה בפורמט dd/mm/yyyy

 

איך הפונקציה נראית?

DATE(year, month, day)

 

דוגמאות מלאות:

DATE(1989, 12, 21)

DATE(fieldyear+1, fieldmonth-1, fieldday)

 

שדה נוסחה -פונקציית DATE בפאוורלינק