שדה נוסחה - פונקציית CASE

בדיקת ערך לפי תנאים והצגת תשובה בהתאם - CASE

 

דוגמאות לשימוש:
1) הצגת טקסט בהתאם לערך מספרי או טקסט של שדה אחר - אם שדה שם מוצר שווה למוצר1 הנוסחה תכניס את הערך 100, אם שדה שם מוצר שווה למוצר2 הנוסחה תכניס את הערך 200.

2) שינוי קידומת טלפון לפי הערך בשדה העיר - אם שווה לחיפה תכניס 04 אם שווה לתל-אביב הנוסחה תכניס 03

 

איך הפונקציה עובדת?
פונקציה המקבלת ערך ובודקת אותו על כמה תנאים, במידה והוא מקיים את התנאים בפונקציה תתבצע פעולה. אם כל התנאים לא התקיימו הפונקציה תחזיר ערך ברירת מחדל שנקרא else_result.

 

תוצאת הנוסחה:

לא התקיימו תנאים=  else_result

התקיימו תנאים= יחזרו ערכים בהתאם למה שהוגדר בפונקציה

 

סוג השדה לתשובה: מספרי/טקסט

 

איך הפונקציה נראית?

CASE(expression,value1, result1, value2, result2,..., else_result)

 

דוגמאות מלאות:

CASE(originatingleadcode, 1, "facebook", 2, "google", "organic")

CASE(billingcity, "haifa", 04, "tel aviv", 03, +972)

 

שדה נוסחה פונקציית CASE בפאוורלינק