שדה נוסחה - פונקציית DATEADDDAY

הוספה או החסרת ימים מתאריך - DATEADDDAY

 

דוגמאות לשימוש:
1) יצירת תזכורת 7 ימים לפני תאריך מוגדר

2) הצגת תאריך בתוספת X ימים לדוגמה אם נרצה לשמור על קשר עם לקוחות לפחות פעם בחודש, ניתן לעשות נוסחה שתציג את התאריך עדכון רשומה + 30 יום כדי לבדוק מתי פעם אחרונה בוצעו פעולות מול הלקוח.

 

איך הפונקציה עובדת?

הפונקציה מקבלת שדה תאריך ומספר ימים להוספה או החסרה (כדי להחסיר יש להשתמש בסימן שלילי (-)) ומחזירה תאריך בתוספת מספר הימים שקיבלה. את מספר הימים ניתן להגדיר מראש בפונקציה או לקחת מתוך שדה אחר בטופס.

 

סוג השדה לתשובה: תאריך

 

תוצאת הנוסחה:

תאריך מלא המכיל יום חודש ושנה בפורמט dd/mm/yyyy

 

איך הפונקציה נראית?

DATEADDDAY(dateStr, dayInterval)

 

דוגמאות מלאות:

DATEADDDAY(modifiedon,  30)  

DATEADDDAY(modifiedon, systemfield53)

 

שדה נוסחה - פונקציית DATEADDDAY פאוורלינק