שדה נוסחה - פונקציית DATEADDMONTH

הוספה או החסרת חודשים מתאריך - DATEADDMONTH

 

דוגמאות לשימוש:
1) יצירת התראה לעוד חצי שנה מתאריך מוגדר לדוגמה מתחילת מנוי

2) הערכת תאריך יעד לסיום פרויקט, הוספת חודשים בהתאם לתנאים ופרמטרים מכרטיס הפרויקט

 

איך הפונקציה עובדת?

הפונקציה מקבלת שדה תאריך ומספר חודשים להוספה. ניתן גם להחסיר חודשים על ידי הוספת מספר שלילי. את מספר החודשים ניתן להגדיר מראש בנוסחה או לקחת כמשתנה משדה אחר בטופס.

 

סוג השדה לתשובה: תאריך

 

תוצאת הנוסחה:

תאריך מלא המכיל יום חודש ושנה בפורמט dd/mm/yyyy

 

איך הפונקציה נראית?

DATEADDMONTH(dateStr, monthInterval)

 

דוגמאות מלאות:

DATEADDMONTH(modifiedon, -5)

DATEADDMONTH(21/12/2018, 12 )

 

הוספת שדה נוסחה