שדה נוסחה - פונקציית DATEADDYEAR

הוספה או החסרת שנים מתאריך - DATEADDYEAR

 

דוגמאות לשימוש:

1) יצירת תזכורת לעוד שנה מתאריך מוגדר לדוגמת תחילת מנוי.

2) יצירת שדה המכיל תאריך יעד לחידוש חוזה/הסכם התקשורת .

3) יצירת קשר עם לקוחות שביטלו מנוי שנה ממועד הביטול.

 

איך הפונקציה עובדת?

הפונקציה מקבלת שדה תאריך ומספר שנים להוספה. ניתן גם להחסיר שנים על ידי הוספת מספר שלילי. את מספר השנים ניתן להגדיר מראש בנוסחה או לקחת כמשתנה משדה אחר בטופס.

 

סוג השדה לתשובה: תאריך

 

תוצאת הנוסחה:

תאריך מלא המכיל יום חודש ושנה בפורמט dd/mm/yyyy

 

איך הפונקציה נראית?

DATEADDYEAR(dateStr, yearInterval)

 

דוגמאות מלאות:

DATEADDYEAR(21/12/1989, 30)

DATEADDYEAR(modifiedon, -3)

 

שימוש בנוסחה DATEADDYEAR בתוכנת ניהול הלקוחות של פאוורלינק