שדה נוסחה - פונקציית DATETIMEVALUE

המרת תאריך ושעה מפורמט טקסט לפורמט תאריך - DATETIMEVALUE

דוגמאות לשימוש:

1) קבלת תאריך מטופס אינטרנטי בפורמטים שונים והתאמתו לפורמט שהמערכת מכירה.

2) קבלת תאריך מקובץ אקסל בפורמטים שונים והתאמתו לפורמט שהמערכת מכירה.

 

איך הפונקציה עובדת?

הפונקציה מקבלת טקסט המייצג תאריך ושעה, על פורמט התאריך להיכתב בגרשיים בפורמט :


“mm-dd-yyyy HH:MM:SS”
“mm-dd-yy HH:MM:SS”
“yyyy-mm-dd HH:MM:SS”

ניתן להחליף את המפריד בין ספרות התאריך (בלבד!) על ידי הסימנים "-" או "/" או "."

הפונקציה תתרגם ותחזיר תאריך ושעה לשדה מתאים לפי הפורמטים הנ"ל לשדה מסוג תאריך ושעה.


 

 

סוג השדה לתשובה: תאריך ושעה

תוצאת הנוסחה:

תאריך מלא המכיל יום חודש ושנה בפורמט dd/mm/yyyy/hh:mm

 

איך הפונקציה נראית?

DATETIMEVALUE(dateStr)

דוגמאות מלאות:

DATETIMEVALUE("12/10/1990 10:00")

DATETIMEVALUE("12-10-95 14:30:00")

DATETIMEVALUE("2018-01-01 09:00")

DATETIMEVALUE(pcfsystemfield84)

 

 פונקציית DATETIMEVALUE בפאוורלינק