שדה נוסחה - פונקציית FIND

בדיקה האם טקסט מופיע בתוך רצועת טקסט אחרת והחזרת מיקום תחילת המילה - FIND

 

דוגמאות לשימוש:

1) איתור מילה בתוך טקסט גדול כמו תיאור והעברת מיקום הטקסט ל API.

2) איתור מילה מטקסט שהגיע מאתר אינטרנט על מנת לשייך אותו לגורם מטפל.

 

איך הפונקציה עובדת?

הפונקציה מקבל 2 טקסטים, ומחפשת את הטקסט הראשון (expressionToFind) בתוך הטקסט השני (expressionToSearch)  אם הטקסט לא נמצא בכלל, הפונקציה תחזיר 0. אם הטקסט נמצא הפונקציה תחזיר את מיקום תחילת המחרוזת שחיפשתם.

 

סוג השדה לתשובה: מספר/טקסט

 

תוצאת הנוסחה:

מיקום מספרי של האות הראשונה במילה שבוצע עליה חיפוש= 1 עד אינסוף

 

איך הפונקציה נראית?

FIND(expressionToFind , expressionToSearch)

 

דוגמאות מלאות:

FIND("text", "some text")

FIND("text", description)

FIND(firstname, description)

 

איתור מילה בתוך טקסט