שדה נוסחה - פונקציית IF

בודק ביטוי לוגי - IF

 

דוגמאות לשימוש:
1) בדיקה האם שדה גיל גדול מ- 18 והצגת ערך בהתאם

2) בדיקה האם מקור הגעה שווה לפייסבוק ועדכון שווי ערך הליד בהתאמה
3) ניתן לשלב את הפונקציה בתוך פונקציה אחרת או לשלב פונקציות אחרות בתוך פונקציית IF
לדוגמה: פונקציה לבדיקה האם טקסט נמצא בטקסט אחר בעזרת CONTAINS ואם כן לכתוב yes אם לא לכתוב no.

 

איך הפונקציה עובדת?

הפונקציה מקבלת ביטוי לוגי, בדיקה האם שווה/קטן/גדול. ו- 2 פעולות לביצוע, אחת אם התנאי מתקיים ואחת אם התנאי לא מתקיים. הפונקציה מבצעת את הפעולה בהתאם לקיום התנאי הלוגי. ניתן להשתמש בשדות מתוך הטופס או בערכים קבועים בנוסחה. הפעולות שהפונקציה מאפשרת הן הזנה של טקסט או מספר בשדה החישובי שנוצר.

 

סוג השדה לתשובה: תלוי בפרמטרים

 

איך הפונקציה נראית?

IF(expression, if_result, else_result)

 

דוגמאות מלאות:

IF(age>18, “V”, “X”)

IF(CONTAINS("@", emailaddress1)=1, “YES”, “NO”)

 

בודק ביטוי לוגי - IF בפאוורלינק

 

על שימוש חשוב נוסף בפונקציה זו, ניתן לקרוא גם במאמר הבא.