שדה נוסחה - פונקציית ISNULL

בדיקה האם שדה מכיל מידע או ריק - ISNULL

 

דוגמאות לשימוש:

1) שימוש בתוך פונקציית IF לביצוע פעולה בהתאמה אם יש מידע בשדה או לא.

2) שימוש בתוך פונקציית CASE.

 

איך הפונקציה עובדת?

הפונקציה מקבלת שדה מהטופס ובודקת אם הוא ריק, היא מחזירה 1, אם הוא מכיל ערך היא מחזירה 0. הפונקציה אינה עומדת בפני עצמה וחייבת להיות מוכלת בפונקציה אחרת.

 

סוג השדה לתשובה: תלוי בפונקציה הראשית

 

איך הפונקציה נראית?

ISNULL(expression)

 

דוגמאות מלאות:

IF(ISNULL(billingstreet), "billingstreet null", "billingstreet full")

IF(AND(ISNULL(billingstreet), ISNULL(emailaddress2) ), "Not Good", "Good")

 

שדה מסוג שדה נוסחה