שדה נוסחה - פונקציית MONTH

שדה נוסחה MONTH

 

החזרת החודש מתוך תאריך - MONTH

 

דוגמאות לשימוש:

1) שליפת החודש מתוך תאריך לידה.

2) שליפת החודש משדה תאריך חידוש חוזה.

 

איך הפונקציה עובדת?

הפונקציה מקבלת תאריך כטקסט או מתוך שדה אחר בטופס. על התאריך בטקסט להכתב בפורמט הבא:

“mm-dd-yyyy”
“mm-dd-yy”
“yyyy-mm-dd”

הפונקציה תחזיר את החודש מתוך התאריך כטקסט או כמספר. ניתן לבצע חישובים מתמטיים נוספים על המספר שחוזר מהפונקציה.

 

סוג השדה לתשובה: מספרי/טקסט

 

תוצאת הנוסחה:

מספר או טקסט בין 1 ל-12

 

איך הפונקציה נראית?

MONTH(dateStr)

 

דוגמאות מלאות:

MONTH("1989/05/01")  + 4

MONTH("01/01/2018")

MONTH("01-01-2018")

MONTH(lastactiondate)

 

פונקציית MONTH