שדה נוסחה - פונקציית SPLITEND

החזרת המחרוזת הנמצאת בטקסט לפני התו שנבחר כמפריד.

 

איך הפונקציה עובדת?

הפונקציה מקבלת טקסט אחד, strExpression ומחזירה את המחרוזת הנמצאת אחרי התו שהכנסנו ב- charExpression.  אם הטקסט לא נמצא בכלל, הפונקציה תחזיר ערך ריק.

 

סוג השדה לתשובה: טקסט/מספר

 

תוצאת הנוסחה:

הערך המצוי במחרוזת אחרי התו שהוגדר כמפריד.

 

איך הפונקציה נראית?

SPLITEND(strExpression,charExpression)

 

דוגמא:

SPLITEND(accountname, " ") 

 

שדה מסוג שדה נוסחה

 

צפיה בשדה בכרטיס הלקוח