שדה נוסחה - פונקציית SPLITSTART

החזרת המחרוזת הנמצאת בטקסט לפני התו שנבחר כמפריד.

 

איך הפונקציה עובדת?

הפונקציה מקבלת טקסט אחד, strExpression ומחזירה את המחרוזת הנמצאת לפני התו שהכנסנו ב- charExpression.  אם הטקסט לא נמצא בכלל, הפונקציה תחזיר ערך ריק.

 

סוג השדה לתשובה: טקסט/מספר

 

תוצאת הנוסחה:

הערך המצוי במחרוזת לפני התו שהוגדר כמפריד.

 

איך הפונקציה נראית?

SPLITSTART(strExpression,charExpression)

 

דוגמאות מלאות:

SPLITSTART(054-82556565,"-")

SPLITSTART(accountname, " ") 

 

שדה מסוג שדה נוסחה

 

שם לקוח