שינוי שפה במערכת

משתמשי PowerLink יכולים להשתמש במערכת בשתי שפות שונות: עברית ואנגלית.

שינוי שפת המערכת

על מנת לשנות שפה יש ללחוץ על תמונת הפרופיל בתפריט השמאלי העליון, וללחוץ הפרופיל שלי.
 


כניסה לפרטי משתמש במערכת פאוורלינק

במסך הפרופיל, תחת הגדרות משתמש יש לשנות שפה ואזור שפה. 


שינוי פרטי משתמש במערכת