יצירת שדה שולט נשלט

ביצירת שדה מסוג "תיבת בחירה" ניתן ליצור שדה משני, בו יופיעו ערכים בהתאם לשדה הראשי.

ניתן לעשות זאת עם שדה קיים מסוג תיבת בחירה, או בעת יצירת שדה חדש

לאחר יצירת השדה יש להכנס לעריכה (בלחיצה על גלגל השיניים), לבחור את השדה השולט וללחוץ על ערוך.

עריכת שדה בתוכנת ניהול הלקוחות של פאוורלינק

לאחר מכן יפתח חלון בו יש לשייך כל ערך מהשדה המשני לערך השולט בו בשדה הראשי, בצורה הזו-

בחירת ערכים שיופיעו בשדה הנשלט במערכת ניהול הלקוחות של פאוורלינק

בסוף התהליך, לאחר בחירה בערך כלשהו בשדה הראשי יופיעו אך ורק הערכים הנבחרים בשדה המשני.

תצוגה מקדימה לשדה שולט נשלט במערכת ניהול הלקוחות של פאוורלינק